BPO & QC Service

webtop

 

BPO được viết tắt từ Bussines Process Outsourcing, Đề cập đến việc thuê quy trình kinh doanh của công ty cho một công ty bên ngoài.Trong Evolable Asia Group, nhân viên biết tiếng Nhật làm việc nhập dữ liệu, xử lý hình ảnh …, Thực hiện test phát triển hệ thống, nghiệp vụ kiểm chứng phần mềm…
Chúng tôi không chỉ phát triển dự án trong thời gian ngắn theo nhu cầu khách hàng mà còn bảo đảm resource lâu dài hoặc cũng có thể áp dụng mô hình LAB.

 

 

Features of Our service

 

original

Dịch vụ Nhập Liệu

・Thông tin bài viết
・Kết quả khảo sát
・Hồ sơ ứng tuyển
・Thông tin sản phẩm
・Thông tin vận hành phương tiện giao thông
・Sổ chấm công
・Cài đặt nhãn
・Thông tin doanh nghiệp

original1-1

Dịch vụ chế tạo

・Xử lý dữ liệu ảnh
・Tạo Map
・Tạo một kế hoạch sàn cho bất động sản
・Cài đặt dữ liệu cho bộ máy đào tạo
・Đại lý gửi mail
・Chuyển đổi trang web hiện có
・Đăng thông tin sản phẩm web bán hàng

original2-1

Dịch Vụ Test

・Smartphone application
・Web
・Hệ thống công ty
・Database
・Tạo test case
・Tạo data test

original

・Có thể đối ứng uyển chuyển bằng hình thức khoán or mô hình LAB và cũng có thể ký hợp đồng theo hình thức lai(giữa khoán và LAB)
・Nguồn nhân lực giỏi tiếng nhật
・Tiếng anh cũng giỏi
・Có nhân viên người Nhật phụ trách tại nơi làm việc
・Tóm gọn tổng chi phí vận hành
・Giờ sai lệch giữa Nhật và Việt Nam là 2 tiếng

 

Ví Dụ Điển Hình

No. Nội Dung Thể Chế Locate
1 Nhập thông tin hợp đồng dịch vụ ISP N2:2 người DAD
2 Dịch vụ hệ thống hóa dữ liệu Excel N2:4 người
N3:1 người
DAD
3 Dịch vụ nhập thông tin bất động sản N2:4 người
N3:5 người
HCMC/DAD
4 Dịch vụ xử lý hình ảnh sản phẩm cho site EC(web bán hàng) Không tiếng Nhật:10 người HCMC/DAD
5 Dịch vụ xử lý ảnh lưu trữ hàng hóa Không tiếng Nhật:1 người DAD
6 Dịch vụ nhập thông tin vận hành xe N2:1 người
N3:2 người
DAD
7 Tạo tài liệu cho kinh doanh bất động sản N2:2 người
N3:2 người
DAD
8 Đại lý gửi mail N2:1 người DAD
9 Dịch vụ nhập thông tin thiết bị chăm sóc trẻ em N2:1 người
N3:1 người
DAD
10 Chuyển đổi dữ liệu sổ ghi giờ làm việc viết tay N2:1 người
Không tiếng Nhật:1 người
DAD
11 Dịch vụ DTP quảng cáo(pamphlet) du lịch N2:6 người HCMC
12 Dịch vụ click bài viết liên quan đến SEO, xử lý hình ảnh / nhận xét trang web Người Nhật:1 người
N2:1 người
DAD
13 Đối ứng liên hệ tiếng Anh / tiếng Nhật / đăng sản phẩm cho site EC(web bán hàng) N2:1 người HCMC/DAD
14 Dịch vụ di chuyển dữ liệu hình ảnh hiện có N2:1 người DAD
15 Tạo kế hoạch sàn bất động sản N2:4 người DAD