Tiệc trưa thân mật tại văn phòng SBC

Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày thiết lập hệ thống mới trong công ty, theo đó là sự gia nhập của nhiều thành viên mới. Công ty đã tổ chức một bữa ăn trưa thân mật tại văn phòng nhằm tăng cường sự tương tác giữa các thành viên với nhau.Sau khi ăn pizza, mọi người chia theo nhóm và chơi trò chơi.
Đội nào sử dụng mì spaghetti để xây tòa tháp cao nhất trong thời gian giới hạn là đội chiến thắng.
Bữa tiệc đã được tổ chức thành công tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong bầu không khí sôi nổi, hào hứng của mọi người.