Tân Tổng Giám đốc nhậm chức

Công ty TNHH EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY (viết tắt là SBC, trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) vui mừng thông báo rằng ông Motoo Yu đã đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Kể từ khi thành lập vào năm 2015, SBC đã phát triển thành công ty cung cấp dịch vụ BPO, thiết kế trang web và tiếp thị SNS chủ yếu cho khách hàng Nhật Bản từ Việt Nam.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển theo hệ thống mới với mục tiêu cải thiện dịch vụ của mình nhiều hơn nữa và trở thành công ty có thể phát triển cùng với khách hàng.

Trân trọng,
Motoo Yu
Chủ tịch công ty TNHH EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY