BPO & QC Service

webtop

 

BPO được viết tắt từ Bussines Process Outsourcing, Đề cập đến việc thuê quy trình kinh doanh của công ty cho một công ty bên ngoài.Trong Evolable Asia Group, nhân viên biết tiếng Nhật làm việc nhập dữ liệu, xử lý hình ảnh …, Thực hiện test phát triển hệ thống, nghiệp vụ kiểm chứng phần mềm…
Chúng tôi không chỉ phát triển dự án trong thời gian ngắn theo nhu cầu khách hàng mà còn bảo đảm resource lâu dài hoặc cũng có thể áp dụng mô hình LAB.

 

 

Features of Our service

 

original

Dịch vụ Nhập Liệu

・Thông tin bài viết
・Kết quả khảo sát
・Hồ sơ ứng tuyển
・Thông tin sản phẩm
・Thông tin vận hành phương tiện giao thông
・Sổ chấm công
・Cài đặt nhãn
・Thông tin doanh nghiệp

original1-1

Dịch vụ chế tạo

・Xử lý dữ liệu ảnh
・Tạo Map
・Tạo một kế hoạch sàn cho bất động sản
・Cài đặt dữ liệu cho bộ máy đào tạo
・Đại lý gửi mail
・Chuyển đổi trang web hiện có
・Đăng thông tin sản phẩm web bán hàng

original2-1

Dịch Vụ Test

・Smartphone application
・Web
・Hệ thống công ty
・Database
・Tạo test case
・Tạo data test

original

・Có thể đối ứng uyển chuyển bằng hình thức khoán or mô hình LAB và cũng có thể ký hợp đồng theo hình thức lai(giữa khoán và LAB)
・Nguồn nhân lực giỏi tiếng nhật
・Tiếng anh cũng giỏi
・Có nhân viên người Nhật phụ trách tại nơi làm việc
・Tóm gọn tổng chi phí vận hành
・Giờ sai lệch giữa Nhật và Việt Nam là 2 tiếng

 

Ví Dụ Điển Hình

No. Sơ lược Mô tả công việc Nhân sự
1 Nhập dữ liệu hợp đồng dịch vụ ISP Đăng ký thông tin khách hàng bằng cách sử dụng Remote Desktop để kết nối với PC tại Nhật Bản N2: 2 người
2 Hệ thống hóa dữ liệu excel Nhận file Excel từ khách hàng và sao chép nội dung tính toán trong Excel vào hệ thống chuyên dụng N2: 4 người
N3: 1 người
3 Nhập dữ liệu bất động sảnXem Thêm Lấy thông tin từ các tài liệu như PDF và đăng ký trong SalesForce N2: 4 người
N3: 5 người
4 Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm cho trang web thương mại điện tử Xem Thêm Làm nền trắng hình ảnh sản phẩm cho các trang web thương mại điện tử Không biết tiếng Nhật: 10 người
5 Chỉnh sửa hình ảnh cho sản phẩm Làm nền trắng cho hình ảnh sản phẩm Không biết tiếng Nhật: 1 người
6 Nhập thông tin vận hành xe Chuyển đổi dữ liệu thông tin vận hành xe từ hệ thống chuyên dụng sang file excel N2:1名
N3:2名
7 Tạo tài liệu cho kinh doanh bất động sản Chuyển danh sách các tòa nhà trong kinh doanh bất động sản thành dạng bản đồ N2: 2 người
N3: 2 người
8 Dịch vụ gửi email Gửi email nội bộ định kỳ N2: 1 người
9 Nhập dữ liệu cho cơ sở chăm sóc trẻ Đăng ký hoặc nhập vào file Excel bằng hệ thống chuyên dụng theo yêu cầu của khách hàng N2: 1 người
N3: 1 người
10 Dữ liệu hóa bảng giờ làm viết tay Chuyển dữ liệu scan timecard hoặc viết tay vào file Excel N2: 1 người
Không biết tiếng Nhật: 1 người
11 Dịch vụ DTP cho tờ rơi du lịch Chỉnh sửa ảnh và thiết kế tờ rơi bằng Illustrator và Photoshop N2: 6 người
12 Dịch vụ đăng bài liên quan đến SEO
Chỉnh sửa bình luận và hình ảnh cho trang web
Công việc click chuột đơn giản: 1000 ảnh/ người/ ngày
Nhận xét, chỉnh sửa hình ảnh: 100 ảnh/ người/ ngày
Người Nhật: 1 người
N2: 1 người
13 Đăng thông tin sản phẩm vào trang web thương mại điện tử
Liên hệ (tiếng Nhật, tiếng Anh)
Đăng tải sản phẩm lên trang web thương mại điện tử: trung bình 25 ảnh/ người N3: 1 người
14 Truyền dữ liệu hình ảnh hiện có Sao chép hình ảnh và nhận xét từ trang web được chỉ định trên màn hình WordPress N3: 3 người
N2: 5 người
15 Tạo bản vẽ cho kinh doanh bất động sản Xem Thêm Tạo bản vẽ bằng phần mềm chuyên dụng từ file PDF và các tài liệu khác N2: 4 người
16 Tạo dữ liệu cho machine learning Tô màu cho hình ảnh thức ăn, chỉ định label của sản phẩm, tag từ khóa theo comment tiếng Nhật N2: 1 người