BPO Real Estate Work

Công việc nhập liệu

■ Nhận yêu cầu từ Nhật ① Chia sẻ file PDF có thông tin cần nhập với đội ngũ nhân viên Việt Nam bằng Google Drive, Dropbox, email, v.v...
■ Nhận yêu cầu từ Nhật
① Chia sẻ file PDF có thông tin cần nhập với đội ngũ nhân viên Việt Nam bằng Google Drive, Dropbox, email, v.v…
Mức giá tham khảo 250Yen/ 1ken Đơn giá khác nhau tùy thuộc vào hạng mục và ngày giao hàng.

■ Nội dung công việc ② Nhập vào hệ thống chuyên dụng hoặc Excel dựa trên thông tin được chia sẻ bởi khách hàng.③ Đồng thời, điền vào bảng quản lý được tạo bởi spreadsheets để quản lý thông tin. ④ Báo cáo hoàn thành.
■ Nội dung công việc
② Nhập vào hệ thống chuyên dụng hoặc Excel dựa trên thông tin được chia sẻ bởi khách hàng.
③ Đồng thời, điền vào bảng quản lý được tạo bởi spreadsheets để quản lý thông tin.
④ Báo cáo hoàn thành.
・Giá・Địa chỉ ・Ga gần nhất ・Số năm hoạt động
・Diện tích đất, nhà ・Loại hình ・Mục đích sử dụng
・Ngày đăng kí Ngoài mục 30-40
* Hỗ trợ viết tay
・Renters Net/ES Good Property One/Sales force,…

Công việc tạo bản vẽ

 Nhận yêu cầu từ Nhật ① Chia sẻ file PDF có thông tin cần nhập với đội ngũ nhân viên Việt Nam bằng Google Drive, Dropbox, email, v.v...
■ Nhận yêu cầu từ Nhật
① Chia sẻ file PDF có thông tin cần nhập với đội ngũ nhân viên Việt Nam bằng Google Drive, Dropbox, email, v.v…
Mức giá tham khảo 400Yen/ 1ken *Đơn giá khác nhau tùy thuộc vào hạng mục và ngày giao hàng.

■ Nội dung công việc ②Tái tạo bản vẽ bằng công cụ chuyên dụng. ③ Đồng thời, điền vào bảng quản lý được tạo bằng spreadsheets để quản lý thông tin, chẳng hạn như ngày yêu cầu và madori size ④ Nộp file đã tạo cho khách hàng và báo cáo hoàn thành.
■ Nội dung công việc
②Tái tạo bản vẽ bằng công cụ chuyên dụng.
③ Đồng thời, điền vào bảng quản lý được tạo bằng spreadsheets để quản lý thông tin, chẳng hạn như ngày yêu cầu và madori size
④ Nộp file đã tạo cho khách hàng và báo cáo hoàn thành.
・Tái hiện các chi tiết một cách kĩ càng
・Thay đổi font chữ lớn cho các chữ khó nhìn
・Tạo kích thước hình ảnh phù hợp với mục đích sử dụng.
* Hỗ trợ viết tay

SBC chúng tôi chuyên nhập liệu và tạo bản vẽ

◆ Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc nhập liệu bất động sản của Nhật Bản, có thể trao đổi bằng được tiếng Nhật nên giá cả rất phải chăng
◆ Được hỗ trợ bởi các nhân viên Nhật Bản đang lưu trú tại đây khi cần thiết
◆ Đóng góp vào hiệu quả hoạt động bằng cách giúp cho các nhân viên của quý công ty tập trung vào công việc chính
◆ Các cuộc họp trực tuyến có thể được tiến hành khi cần thiết

Báo giá miễn phí và dùng thử miễn phí.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.