SNS Marketing

ベトナム・オフショアでSNSマーケティング
 

Việt Nam là nước có tỉ lệ truy cập mạng xã hội rất cao, đặc biệt là Facebook, việc tận dụng ưu thế của các trang mạng xã hội này để trao đổi thông tin hiệu quả với khách hàng là hết sức cần thiết. Mặt khác, để thực hiện việc lập kế hoạch; chuẩn bị nội dung có chất lượng tốt mang tính định kỳ, thực hiện đăng tải và quảng cáo, kiểm chứng tính hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch của chu trình PDCA đòi hỏi cần rất nhiều công sức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng từ việc lập kế hoạch, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện quảng cáo trên các trang mạng xã hội một cách hiệu quả nhất.

 
 

Features of Our service

 

Facebookを使ったソーシャルメディアマーケティング

Marketing với Facebook

Phương tiện truyền thông xã hội là một phần không thể thiếu trong tiếp thị kỹ thuật số tại Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam dành thời gian của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, giúp họ đạt được nhiều mục tiêu hiệu quả.

毎月のリーチ報告・アクティビティ報告

Báo cáo hoạt động hàng tháng

Chúng tôi sẽ báo cáo số lượng tiếp cận mỗi tháng một lần. Lợi dụng việc có một căn cứ địa phương,
Chúng tôi sẽ áp dụng bí quyết quảng cáo web trong quá khứ và hỗ trợ nó đầy đủ nhất.

Facebookマーケティングでのいいねアップの事例紹介

Giới thiệu điển hình marketing bằng Facebook

・ Nhà hàng Nikkei Ramen tăng like 129%
・Nhà hàng Sushi cao cấp Nikkei tăng like 356%
・Nhà hàng Nikkei casino tăng like 680%
・Nhà hàng thịt nướng Nikkei tăng like 8,900%